Container til Jord

5.499,00 kr
Pris inkl. 8 dages leje, levering / afhentning & bortskaffelse af affald.

Hvis du står med overskydende jord efter nedgravning af en trampolin eller en anden haveprojektudgravning, anbefaler vi, at du bestiller denne container.

OBS: Efter bestilling skal du fremsende en skitse eller et oversigtskort over udgravningen. Dette kort skal tydeligt vise det område på grunden, hvor der er foretaget udgravning, samt en kort beskrivelse af projektet (f.eks. årsagen til udgravningen, f.eks. "Ny flisebelægning til terrasse"). Dette er et krav fra din kommune og registreres som information om flytning af jord fra din ejendom.

Du skal sende skitsen som en svarmail på din ordrebekræftelse. Bemærk, at 12 ton svarer til cirka 6-8 m3, afhængigt af jordens lerindhold.

Containeren er tilgængelig i tre forskellige vægtklasser:

  • 4.000 kg / 4 tons
  • 8.000 kg / 8 tons
  • 12.000 kg / 12 tons
Hvad må denne container indeholde:
Denne type container må KUN indeholde jord.

Denne container må IKKE indeholde:
Indholdet af denne container skal være frit for materialer såsom olie- og kemikalieaffald, maling, rester og affaldsprodukter baseret på olie, farligt affald, forurenet affald, asbest eller andre typer affald, der kræver særlig bortskaffelse.
Levering:
Levering sker normalt inden for 1-3 hverdage, medmindre der er indgået andre aftaler. Ønsker om specifik leveringsdato kan angives i beskedfeltet under "Specielle instruktioner for sælger".

Afhentning:
Afhentning foretages inden for 1-3 hverdage, medmindre andet er aftalt. Det er nødvendigt, at du giver besked om afhentning via mail eller telefon (70209491). Bemærk, at containeren ikke afhentes uden forudgående aftale.

For at undgå forgæves kørsel er det vigtigt at sikre tilgængelighed og plads til levering og afhentning, eventuelt ved at afspærre området. Ved forgæves kørsel faktureres 1.962,5 kr.

Yderligere omkostninger kan påløbe i følgende tilfælde:

  • Overskridelse af den bestilte vægt i containeren.
  • Fyldning af anden type affald i containeren end det, der er bestilt.
  • Hvis lejeperioden overskrides, pålægges en daglig lejeafgift på 65,5 kr.
  • Manglende levering eller afhentning på grund af pladsmangel eller afspærring.

Ved bestilling inkluderes prisen inkl. moms for det angivne antal kilo/ton og den specificerede affaldstype i din ordrebekræftelse. Derudover omfatter prisen også 8 dages leje af containeren samt levering og afhentning.


Pris inkl. 8 dages leje, levering / afhentning & bortskaffelse af affald.
Bemærk: Vi leverer kun containere inden for en radius af 60 km fra 3200, Helsinge. Kontakt venligst vores kundeservice for yderligere oplysninger, hvis du befinder dig uden for dette område.